Bùi Khánh Hằng

Bùi Khánh Hằng, Thạc sĩ
Quá trình đào tạo:
  • 2011-2015: Học Đại học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • 2015-nay: Học chương trình sau đại học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Các môn giảng dạy:
  • Xác suất - Thống kê
Hoạt động khoa học:
  • 01. Weak Laws of Large Numbers for Negatively Superadditive Dependent Random Vectors in Hilbert Spaces Ta Cong Son, Tran Manh Cuong, Bui Khanh Hang. https://js.vnu.edu.vn/MaP/article/view/4571