Ngô Thế Quyền

Ngô Thế Quyền, Thạc sĩ
Văn phòng:
507.T5
Thư điện tử VNU:
ngoquyenbg@vnu.edu.vn
Điện thoại:
01688159488

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
VINIF.2020.DA14 Tháng 10, 2020 Developing a system to support fake news detection in online social networks Chưa nghiệm thu
TN-15-04 Tháng 3, 2015 Nghiên cứu sử dụng biểu diễn phân tán trong phân tích cú pháp phụ thuộc tiếng Việt Đã nghiệm thu