Đỗ Việt Cường

Đỗ Việt Cường, Tiến sĩ
Văn phòng:
T3 -301
Thư điện tử VNU:
dovietcuong@vnu.edu.vn
Trang web:
https://sites.google.com/a/hus.edu.vn/dovietcuong/
Lĩnh vực nghiên cứu:
Lý thuyết biểu diễn của các nhóm p-adic, Công thức vết và công thức vết tương đối, Các tương ứng metaplectic và tương ứng Langlands
Quá trình đào tạo:
 • Học sinh chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, tỉnh Hà Tây (cũ) năm 1999-2002.
 • Sinh viên khóa 6 hệ Cử nhân tài năng Toán, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2002-2004.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán lý thuyết tại trường ĐH Paris 11 (Orsay), Cộng hòa Pháp, năm 2005.
 • Thạc sĩ chuyên ngành Toán lý thuyết tại trường ĐH Paris 11, Cộng hòa Pháp năm 2007.
 • Thạc sĩ chất lượng cao (Magistere) chuyên ngành Toán lý thuyết tại trường ĐH Paris 11, Cộng hòa Pháp năm 2017.
 • Tiến sĩ Toán học chuyên ngành Hình học đại số tai trường ĐH Lorraine, Cộng hòa Pháp năm 2012.
Các môn giảng dạy:
 • Đại số tuyến tính
 • Đại số đại cương
 • Hình học đại số
 • Lý thuyết Galois
Hoạt động khoa học:
 • Hội viên Hội Toán học Việt Nam.
 • 10/2012-06/2015: Nghiên cứu viên Sau Tiến Sĩ tại ĐH Duisburg-Essen, Essen, Công hòa liên bang Đức.
 • 09/2015-08/2016: Nghiên cứu viên Sau Tiến Sĩ tại Viện nghiên cứu MaxPlanck, Bonn, Cộng hòa liên bang Đức.
 • 09/2018-03/2019: Nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics-VIASM), Hanoi, Vietnam.
 • 09/2019-01/2020: Nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics-VIASM), Hanoi, Vietnam.
Khen thưởng:
 • Giải nhì kỳ thi Quốc gia chọn học sinh giỏi Toán Trung học phổ thông năm 2001.
 • Giải ba kỳ thi Quốc gia chọn học sinh giỏi Toán Trung học phổ thông năm 2002.
 • Giải nhì kỳ thi Olympic Toán học sinh viên Toàn quốc môn Đại số các năm 2003.
 • Giải nhất kỳ thi Olympic Toán học sinh viên Toàn quốc môn Đại số các năm 2004.
 • Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQG HN năm 2003,2004.