Phạm Văn Tuấn

Phạm Văn Tuấn, Tiến sĩ
Thư điện tử VNU:
phamvantuan1987@vnu.edu.vn
Điện thoại:
0962574088
Lĩnh vực nghiên cứu:
Tô pô đại số và Lí thuyết biểu diễn. Cụ thể hơn, nghiên cứu về phạm trù các hàm tử đa thức chặt của Friedlander-Suslin và các ứng dụng của nó và nghiên cứu tô pô đại số, lí thuyết biểu diễn và lí thuyết bất biến.
Quá trình đào tạo:
 • 2005-2009. Học đại học chuyên ngành Toán học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2009-2011. Học thạc sĩ tại Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Paris 13
 • 2011-2015. Làm nghiên cứu sinh tại Đại học Paris 13
Các môn giảng dạy:
 • Đại số tuyến tính I, II, III
 • Đại số hiện đại
 • Đại số đại cương
 • Tô pô đại cương
 • Lí thuyết trường và Lí thuyết Galois
 • Lí thuyết nhóm và Biểu diễn nhóm
 • Giải tích I, II
 • Xác suất và thống kê
 • Toán cao cấp
Hoạt động khoa học:
 • Tham gia 01 đề tài Nafosted (chủ trì: Lê Minh Hà).
 • Tham gia 01 đề tài QG (Chủ trì: Nguyễn Thế Cường).