Đỗ Trung Tuấn

Đỗ Trung Tuấn, Phó giáo sư, Tiến sĩ
Văn phòng:
T5-503
Thư điện tử VNU:
tuandt
Điện thoại:
0904 218 247
Trang web:
https://www.facebook.com/tuan.dotrung.2016
Lĩnh vực nghiên cứu:
Cơ sở dữ liệu suy diễn, Hệ thống đa phương tiện
Quá trình đào tạo:
  • Tiến sĩ, 1986, Tin học, Đại học Pierre et Marie Curie (Paris 6)
  • Thạc sĩ, 1984, Tin học, Đại học Pierre et Marie Curie (Paris 6)
  • Đại học, 1976, Toán Máy tính, Khoa Toán Lý, ĐH Bách Khoa Hà Nội
Các môn giảng dạy:
  • Cơ sở dữ liệu
  • Mạng máy tính
  • Trí tuệ nhân tạo
  • Ngôn ngữ lập trình