Vũ Hoàng Linh

Vũ Hoàng Linh, Phó giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Thư điện tử VNU:
linhvh
Lĩnh vực nghiên cứu:
Lý thuyết định tính và lời giải số của phương trình vi phân và phương trình vi phân đại số, Giải tích số và Tính toán khoa học
Quá trình đào tạo:
 • Đại học, 1990, Toán Tin, Đại học Tổng hợp Szeged, Hungary.
 • Thạc sỹ, 1992, Toán Tin, Đại học Tổng hợp Szeged, Hungary.
 • Tiến sỹ, 1998, Toán ứng dụng, Đại học Tổng hợp Budapest, Hungary.
 • Tiến sỹ khoa học (Habilitation), 2014, Toán học, Đại học Kỹ thuật Berlin, Germany
Các môn giảng dạy:
 • Giải tích số
 • Phương trình vi phân
 • Giải tích
 • Phương pháp số giải phương trình vi phân.
 • Lý thuyết ổn định của phương trình vi phân
 • Phương pháp số trong đại số tuyến tính
Hoạt động khoa học:
 • Phó tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam
 • Tham gia điểm bài cho MathScinet và Zentralblatt
 • Tham gia Ban biên tập Acta Mathematica Vietnamica và Differential-Algebraic Equations Forum (Springer)
Khen thưởng:
 • Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001.
 • Cán bộ giảng dạy giỏi cấp cơ sở, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2004.
 • Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005.
 • Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia năm 2006.
 • Công trình khoa học tiêu biểu Đại học Quốc gia năm 2007 (đồng giải thưởng với GS.TS. Nguyễn Hữu Dư).
 • Học bổng nghiên cứu Humboldt (dành cho các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm) giai đoạn 2009-2011.

Công bố khoa học

 1. Linh VHoang, März R. Adjoint Pairs of Differential-Algebraic Equations and Their Lyapunov Exponents. Journal of Dynamics and Differential Equations. 2015:1–30. doi:10.1007/s10884-015-9474-6.
 2. Linh VHoang, Thuan DDuc. Spectrum-Based Robust Stability Analysis of Linear Delay Differential-Algebraic Equations. Trong: Benner P, Bollhöfer M, Kressner D, Mehl C, Stykel T, b.t.v Numerical Algebra, Matrix Theory, Differential-Algebraic Equations and Control Theory: Festschrift in Honor of Volker Mehrmann. Numerical Algebra, Matrix Theory, Differential-Algebraic Equations and Control Theory: Festschrift in Honor of Volker Mehrmann. Cham: Springer International Publishing; 2015:533–557. doi:10.1007/978-3-319-15260-8_19.
 3. Linh VHoang, Thuan DDuc. Spectrum-Based Robust Stability Analysis of Linear Delay Differential-Algebraic Equations. Trong: Benner P, Bollhöfer M, Kressner D, Mehl C, Stykel T, b.t.v Numerical Algebra, Matrix Theory, Differential-Algebraic Equations and Control Theory: Festschrift in Honor of Volker Mehrmann. Numerical Algebra, Matrix Theory, Differential-Algebraic Equations and Control Theory: Festschrift in Honor of Volker Mehrmann. Cham: Springer International Publishing; 2015:533–557. doi:10.1007/978-3-319-15260-8_19.
 4. Linh VHoang, Mehrmann V. Efficient integration of strangeness-free non-stiff differential-algebraic equations by half-explicit methods. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2014;262:346 - 360. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2013.09.072.
 5. Du NHuu, Linh VHoang, Mehrmann V. Robust stability of differential-algebraic equations. Trong: Surveys in differential-algebraic equations. {I}. Surveys in differential-algebraic equations. {I}. Springer, Heidelberg; 2013:63–95. doi:10.1007/978-3-642-34928-7_2.
 6. Du NHuu, Linh VHoang, Mehrmann V, Thuan DDuc. Stability and robust stability of linear time-invariant delay differential-algebraic equations. SIAM J. Matrix Anal. Appl. 2013;34:1631–1654. doi:10.1137/130926110.
 7. Linh VHoang, Mehrmann V. Spectra and leading directions for linear {DAE}s. Trong: Control and optimization with differential-algebraic constraints.Vol 23. Control and optimization with differential-algebraic constraints. SIAM, Philadelphia, PA; 2012:59–78. doi:10.1137/9781611972252.ch4.
 8. Linh VHoang, Mehrmann V. Spectral analysis for linear differential-algebraic equations. Discrete Contin. Dyn. Syst. 2011:991–1000.
 9. Linh VHoang, Mehrmann V. Approximation of spectral intervals and leading directions for differential-algebraic equation via smooth singular value decompositions. SIAM J. Numer. Anal. 2011;49:1810–1835. doi:10.1137/100806059.
 10. Linh VHoang, Mehrmann V, Van Vleck ES. {$QR$} methods and error analysis for computing {L}yapunov and {S}acker-{S}ell spectral intervals for linear differential-algebraic equations. Adv. Comput. Math. 2011;35:281–322. doi:10.1007/s10444-010-9156-1.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
101.02-2014.05 Tháng 3, 2015 Một số bài toán trong lý thuyết phương trình vi phân đại số Chưa nghiệm thu
QG.10.01 Tháng 4, 2010 Phổ của phương trình vi phân đại số và phương trình vi phân ẩn Đã nghiệm thu
101.01-2011.14 Tháng 3, 2010 Dáng điệu nghiệm của một số lớp phương trình vi phân và sai phân ẩn Đã nghiệm thu