Vũ Hoàng Linh

Vũ Hoàng Linh, Phó giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Thư điện tử VNU:
linhvh
Lĩnh vực nghiên cứu:
Lý thuyết định tính và lời giải số của phương trình vi phân và phương trình vi phân đại số, Giải tích số và Tính toán khoa học
Quá trình đào tạo:
 • Đại học, 1990, Toán Tin, Đại học Tổng hợp Szeged, Hungary.
 • Thạc sỹ, 1992, Toán Tin, Đại học Tổng hợp Szeged, Hungary.
 • Tiến sỹ, 1998, Toán ứng dụng, Đại học Tổng hợp Budapest, Hungary.
 • Tiến sỹ khoa học (Habilitation), 2014, Toán học, Đại học Kỹ thuật Berlin, Germany
Các môn giảng dạy:
 • Giải tích số
 • Phương trình vi phân
 • Giải tích
 • Phương pháp số giải phương trình vi phân.
 • Lý thuyết ổn định của phương trình vi phân
 • Phương pháp số trong đại số tuyến tính
Hoạt động khoa học:
 • Phó tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam
 • Tham gia điểm bài cho MathScinet và Zentralblatt
 • Tham gia Ban biên tập Acta Mathematica Vietnamica và Differential-Algebraic Equations Forum (Springer)
Khen thưởng:
 • Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001.
 • Cán bộ giảng dạy giỏi cấp cơ sở, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2004.
 • Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005.
 • Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia năm 2006.
 • Công trình khoa học tiêu biểu Đại học Quốc gia năm 2007 (đồng giải thưởng với GS.TS. Nguyễn Hữu Dư).
 • Học bổng nghiên cứu Humboldt (dành cho các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm) giai đoạn 2009-2011.

Công bố khoa học

 1. Linh VHoang, Tuan NQuoc. Maximal stability bound for generalized singularly perturbed systems. Vietnam J. Math. 2009;37:339–356.
 2. Linh VHoang, Mehrmann V. Lyapunov, {B}ohl and {S}acker-{S}ell spectral intervals for differential-algebraic equations. J. Dynam. Differential Equations. 2009;21:153–194. doi:10.1007/s10884-009-9128-7.
 3. Campbell SL, Linh VHoang. Stability criteria for differential-algebraic equations with multiple delays and their numerical solutions. Appl. Math. Comput. 2009;208:397–415. doi:10.1016/j.amc.2008.12.008.
 4. Du NHuu, Linh VHoang. Stability radii for linear time-varying differential-algebraic equations with respect to dynamic perturbations. J. Differential Equations. 2006;230:579–599. doi:10.1016/j.jde.2006.07.004.
 5. Du NHuu, Linh VHoang. On the robust stability of implicit linear systems containing a small parameter in the leading term. IMA J. Math. Control Inform. 2006;23:67–84. doi:10.1093/imamci/dni044.
 6. Du NHuu, Linh VHoang. Implicit-system approach to the robust stability for a class of singularly perturbed linear systems. Systems Control Lett. 2005;54:33–41. doi:10.1016/j.sysconle.2004.06.003.