Nguyễn Thị Bích Thủy

Nguyễn Thị Bích Thủy, Tiến sĩ
Văn phòng:
503T5
Điện thoại:
0981365780
Lĩnh vực nghiên cứu:
Xử lý ảnh số , Tối ưu DC & DCA, Cơ sở dữ liệu
Quá trình đào tạo:
  • 2010 – 2014: Tiến sĩ Tin học Đại học Lorraine, Metz, Pháp
  • 2003 - 2005: Thạc sĩ chuyên ngành "Đảm bảo Toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán" Khoa Toán-Cơ-Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
  • 1998 - 2002: Cử nhân Toán Tin ứng dụng Khoa Toán-Cơ-Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN