Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Nguyễn Thị Hồng Minh 2001 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học GS. TSKH. Nguyễn Hữu Công Một số thuật toán song song giải hệ phương trình vi phân trên siêu máy tính 
Phạm Thị Bạch Ngọc 2001 Tiến sĩ Toán giải tích GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu, PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn Đặc trưng của toán tử khả nghịch dạng suy rộng và ứng dụng giải các bài toán biên tương ứng
Phùng Văn Ổn 2001 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học GS. TS. Đặng Huy Ruận Nghiên cứu một số lớp siêu ngôn ngữ
Trịnh Đào Chiến 2001 Tiến sĩ Toán giải tích GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu, TS. Lê Hải Khôi Một số vấn đề về chuỗi Dirichlet suy rộng và ứng dụng
Bùi Thị Thúy Hiền 2000 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn, PGS.TSKH. Nguyễn Cát Hồ Hệ hỗ trợ quyết định với thông tin không đầy đủ theo cách tiếp cận null ngữ cảnh
Phạm Thị Toan 2000 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn GS.TSKH. Đào Huy Bích Nghiên cứu đặc trưng hiệu quả của vật liệu composite và ứng dụng tính toán tấm và vỏ
Trần Kim Thanh 2000 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học PGS.TS. Đào Hữu Hồ, PGS. TS. Nguyễn Hữu Bảo Đặc trưng phân bố của tổng ngẫu nhiên các đại lượng ngẫu nhiên và tính ổn định của chúng
Lê Hồng Lan 1999 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS.TSKH. Trần Văn Nhung Một số vấn đề về lý thuyết định tính các phương trình vi phân và ứng dụng
Nguyễn Hải Châu 1999 Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS.TS. Nguyễn Cát Hồ Nghiên cứu điều khiển tượng tranh tài nguyên trên mạng máy tính
Đoàn Thế Hiếu 1999 Tiến sĩ Hình học và Tôpô GS.TSKH. Đào Trọng Thi Một số phương pháp xác định khối lượng và các hướng cực đại trong hình học định cỡ