Trịnh Đào Chiến

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Một số vấn đề về chuỗi Dirichlet suy rộng và ứng dụng
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu, TS. Lê Hải Khôi
Năm bảo vệ: 
2001
Bậc đào tạo: