Danh sách nghiên cứu sinh bộ môn Toán học tính toán và Toán ứng dụng

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Lê Văn Ngọc Tiến sĩ Toán Ứng dụng GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh Một số bài toán về tính ổn định và điều khiển được của hệ chuyển mạch tuyến tính
Lại Tiến Minh Tiến sĩ Toán Ứng dụng PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS Nguyễn Hữu Điển Biến đổi Fourier với hàm pha dạng đa thức và ứng dụng
Nguyễn Duy Trường Tiến sĩ Toán Ứng dụng PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh Một sô phương pháp hiệu quả giải phương trình vi phân đại số
Nguyễn Kiều Linh Tiến sĩ Toán Ứng dụng TS. Hoàng Nam Dũng, PGS. TS. Phan Thành An Bài toán tìm bao lồi của tập điểm hữu hạn và ứng dụng
Phạm Thị Linh Tiến sĩ Toán Ứng dụng TS. Lê Công Lợi, GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh Về một số hệ điều khiển rời rạc suy biến
Phạm Thị Thảo Tiến sĩ Toán Ứng dụng PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn, GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh Về phép biến đổi Fourier phân thức và ứng dụng
La Trí Dũng Tiến sĩ Toán học tính toán GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công, TS. Nguyễn Thị Hồng Minh Một số phương pháp song song dạng Runge - Kutta - Nystrom giải bài toán không cương
Đặng Văn Hiếu Tiến sĩ Toán học tính toán GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh Phương pháp chiếu – lặp song song giải hệ phương trình toán tử
Nguyễn Thị Thanh Lan Tiến sĩ Toán học tính toán PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh Phương trình vi – tích phân tự tham chiếu và ứng dụng
Nguyễn Thu Thủy 2015 Tiến sĩ Toán học tính toán GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công Một số phương pháp song song dạng Runge-Kutta giải bài toán không cương