Nguyễn Kiều Linh

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Thái Nguyên
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Bài toán tìm bao lồi của tập điểm hữu hạn và ứng dụng
Tập thể hướng dẫn: 
TS. Hoàng Nam Dũng, PGS. TS. Phan Thành An
Năm bắt đầu: 
2013
Bậc đào tạo: