Danh sách nghiên cứu sinh bộ môn Toán học tính toán và Toán ứng dụng

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Cao Văn Chung 2013 Tiến sĩ Toán học tính toán GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh, GS.TS. Nguyễn Bường Phương pháp song song giải bài toán đặt không chỉnh với toán tử đơn điệu
Hà Thị Ngọc Yến 2009 Tiến sĩ Toán học tính toán GS. TS Nguyễn Hữu Dư, GS. TSKH Phạm Kỳ Anh Phương trình sai phân ẩn phi tuyến với kỹ thuật tuyến tính hóa
Lê Ngọc Xuân 2007 Tiến sĩ Toán học tính toán GS. TSKH Nguyễn Hữu Công, GS. TSKH Phạm Kỳ Anh Một số phương pháp song song giải hệ phương trình vi phân
Nguyễn Văn Minh 2007 Tiến sĩ Toán học tính toán GS. TSKH. Nguyễn Hữu Công, GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh Một số phương pháp song song dạng Runge-Kutta-Nystrom giải bài toán không cương
Lê Công Lợi 2004 Tiến sĩ Toán học tính toán GS. TS. Nguyễn Hữu Dư, GS. TSKH Phạm Kỳ Anh Phương trình sai phân ẩn tuyến tính không dừng chỉ số 1
Nguyễn Văn Hùng 1995 Tiến sĩ Toán học tính toán GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh Một số phương pháp giải bài toán đặt không chỉnh
Hoàng Xuân Huấn 1994 Tiến sĩ Vận trù học GS. TSKH. Đào Trọng Thi, PGS.TS. Phạm Trọng Quát Dạng cỡ tách được và các dòng cực tiểu toàn cục
Bùi Đức Tiến 1993 Tiến sĩ Phương pháp tính GS TSKH Phạm Kỳ Anh Giải gần đúng một số bài toán biên phi tuyến
Lê Đình Định 1993 Tiến sĩ Toán học tính toán GS. TS. Phan Văn Hạp Đạo hàm trung bình tích phân và các phương pháp phối hợp để giải một số bài toán biên
Lý Quốc Hào 1991 Tiến sĩ Toán học tính toán TS. Hoàng Đức Nguyên Áp dụng phương pháp tính vào việc dạy toán ở các lớp chuyên, lớp chọn THPT