Nguyễn Thu Thủy

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Sư phạm HN
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Một số phương pháp song song dạng Runge-Kutta giải bài toán không cương
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công
Năm bảo vệ: 
2015
Bậc đào tạo: