Nguyễn Duy Trường

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Sỹ Quan Lục Quân 1 - Sơn Tây - Hà Nội
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Một sô phương pháp hiệu quả giải phương trình vi phân đại số
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh
Năm bắt đầu: 
2013
Bậc đào tạo: