Lê Văn Ngọc

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Một số bài toán về tính ổn định và điều khiển được của hệ chuyển mạch tuyến tính
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh
Năm bắt đầu: 
2015
Bậc đào tạo: