Đặng Văn Hiếu

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Sĩ quan không quân
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Phương pháp chiếu – lặp song song giải hệ phương trình toán tử
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh
Năm bắt đầu: 
2012
Bậc đào tạo: