Danh sách nghiên cứu sinh bộ môn Cơ học

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Lê Khả Hòa 2015 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS.TS. Đào Văn Dũng Phân tích ổn định tĩnh của vỏ bằng vật liệu có cơ tính biến thiên
Vũ Hoài Nam 2015 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS.TS. Đào Văn Dũng Phân tích phi tuyến động lực của vỏ làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên
Đỗ Xuân Tùng 2013 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh Các phương trình thuần nhất hóa dạng hiện trong miền với biên phân chia có độ nhám cao và ứng dụng
Hoàng Văn Tùng 2011 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, PGS.TS. Đào Văn Dũng Ổn định đàn hồi của tấm và vỏ composite có cơ tính biến đổi
Lã Đức Việt 2008 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn GS. TSKH. Nguyễn Đông Anh Phát triển thuật toán điều khiển tích cực phản hồi cho các hệ kết cấu trong điều kiện đo hạn chế đáp ứng
Phạm Thị Toan 2000 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn GS.TSKH. Đào Huy Bích Nghiên cứu đặc trưng hiệu quả của vật liệu composite và ứng dụng tính toán tấm và vỏ
Vũ Khắc Bảy 1996 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn GS.TSKH. Đào Huy Bích Tính toán trạng thái đàn dẻo của một số kết cấu chịu qúa trình đặt tải phức tạp bằng phương pháp biến thể nghiệm đàn hồi
Đào Văn Dũng 1993 Tiến sĩ Cơ học vật rắn biến dạng Cố vấn khoa học: GS. TSKH. Đào Huy Bích Bài toán ổn định ngoài giới hạn đàn hồi theo lý thuyết quá trình đàn dẻo
Nguyễn Thành Mậu 1990 Tiến sĩ Cơ học lí thuyết GS. TSKH. Phạm Huyễn Ứng dụng phương pháp tách chuyển động để nghiên cứu cơ hệ gyroxcop và cơ hệ rôbốt
Nguyễn Đăng Tộ 1989 Tiến sĩ Cơ học lí thuyết GS. TSKH Phạm Huyễn, GS.TS. Nguyễn Thúc An Một số bài toán về va chạm của của vật rắn vào thanh đàn hồi