Lê Khả Hòa

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Học viện Hậu cần
Tên đề tài: 
Phân tích ổn định tĩnh của vỏ bằng vật liệu có cơ tính biến thiên
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Đào Văn Dũng
Năm bảo vệ: 
2015
Bậc đào tạo: