Nguyễn Đăng Tộ

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Thủy Lợi - HN
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Một số bài toán về va chạm của của vật rắn vào thanh đàn hồi
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TSKH Phạm Huyễn, GS.TS. Nguyễn Thúc An
Năm bảo vệ: 
1989
Bậc đào tạo: