Danh sách cán bộ

Nguyễn Thị Minh Huyền Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên
Đỗ Thanh Hà Phó Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
Nhận dạng mẫu và xử lý ảnh, Xử lý và lọc tài liệu, Phân tích và đánh chỉ mục tài liệu, Tối ưu thuật toán nhìn máy trong xe tự hành
Đỗ Trung Tuấn Phó giáo sư, Tiến sĩ
Cơ sở dữ liệu suy diễn, Hệ thống đa phương tiện
Lê Trọng Vĩnh Phó giáo sư, Tiến sĩ
Thuật toán & mạng máy tính.
Vũ Tiến Dũng Tiến sĩ
Tính toán song song
Nguyễn Phương Giang Tiến sĩ
Nguyễn Thị Bích Thủy Tiến sĩ
Xử lý ảnh số , Tối ưu DC & DCA, Cơ sở dữ liệu
Nguyễn Thị Bích Thủy Tiến sĩ
Xử lý ảnh số , Tối ưu DC & DCA, Cơ sở dữ liệu
Nguyễn Hải Vinh Tiến sĩ
Quy hoạch thực nghiệm tối ưu, Mật mã và an toàn dữ liệu
Nguyễn Việt Hùng Thạc sĩ
Hà Mỹ Linh Thạc sĩ
Nguyễn Minh Hải Cử nhân
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Nguyễn Thị Huyên Cử nhân
Hoàng Quốc Hùng
Nguyễn Dương Kiên