Danh sách cán bộ

Nguyễn Hữu Việt Hưng Trưởng Bộ môn
Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Lý thuyết Bất biến Modular (Đại số), Lý thuyết Đồng luân (Hình học – Tôpô)
Lê Quý Thường Phó Trưởng Bộ môn
Phó giáo sư, Tiến sĩ
Algebraic Geometry, Singularity Theory, Motivic Integration, Non-Archimedean Geometry, Multiplier ideals, Local systems, Model Theory
Lê Minh Hà Phó giáo sư, Tiến sĩ
Tôpô đại số, lý thuyết đồng luân
Phó Đức Tài Phó giáo sư, Tiến sĩ
Cá nhân: Hình học đại số; Lý thuyết kỳ dị; Đại số máy tính; Mật mã., Hướng dẫn sinh viên: Đại số máy tính; Mật mã , Hướng dẫn học viên cao học: Đường cong đại số; Đại số máy tính; Mật mã khóa công khai; Blockchain, Hướng dẫn nghiên cứu sinh: Lý thuyết kỳ dị; Mật mã hậu lượng tử
Đào Phương Bắc Tiến sĩ
Nhóm đại số trên các trường số học, Lý thuyết bất biến hình học
Đỗ Việt Cường Tiến sĩ
Lý thuyết biểu diễn của các nhóm p-adic, Công thức vết và công thức vết tương đối, Các tương ứng metaplectic và tương ứng Langlands
Nguyễn Minh Hoàng Tiến sĩ
Lý thuyết mặt cực tiểu, mặt có độ cong trung bình hằng.
Nguyễn Phụ Hoàng Lân Tiến sĩ
Võ Thị Như Quỳnh Tiến sĩ
Tôpô đại số.
Phạm Văn Tuấn Tiến sĩ
Tô pô đại số và Lí thuyết biểu diễn. Cụ thể hơn, nghiên cứu về phạm trù các hàm tử đa thức chặt của Friedlander-Suslin và các ứng dụng của nó và nghiên cứu tô pô đại số, lí thuyết biểu diễn và lí thuyết bất biến.
Ngô Anh Tuấn Thạc sĩ
Tôpô Đại số, nghiên cứu dạng đại số của giả thuyết cổ điển về lớp cầu
Nguyễn Đức Ngà
Lưu Xuân Trường