Danh sách cán bộ

Nguyễn Hữu Việt Hưng Trưởng Bộ môn
Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Lý thuyết Bất biến Modular (Đại số), Lý thuyết Đồng luân (Hình học – Tôpô)
Phó Đức Tài Phó Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
Hình học đại số; Lý thuyết kỳ dị; Đại số máy tính.
Lê Quý Thường Phó Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
Hình học đại số, Lý thuyết kì dị, Lý thuyết tích phân môtivic, Không gian Berkovich, Multiplier ideals, Local systems
Lê Minh Hà Phó giáo sư, Tiến sĩ
Tôpô đại số, lý thuyết đồng luân
Đào Phương Bắc Tiến sĩ
Nhóm đại số trên các trường số học, Lý thuyết bất biến hình học
Nguyễn Phụ Hoàng Lân Tiến sĩ
Võ Thị Như Quỳnh Tiến sĩ
Tôpô đại số.
Ngô Anh Tuấn Thạc sĩ
Tôpô Đại số, nghiên cứu dạng đại số của giả thuyết cổ điển về lớp cầu
Nguyễn Đức Ngà
Lưu Xuân Trường