Danh sách nghiên cứu sinh bộ môn Xác suất - Thống kê

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Nguyễn Hồng Sơn Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học TS. Đỗ Đức Thuận, PGS. TS. Phan Viết Thư Tính ổn định và ổn định bền vững của các phương trình vi – sai phân chịu nhiễu ngẫu nhiên
Đào Thanh Tùng Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học TS. Trần Minh Ngọc, TS. Trần Mạnh Cường Lựa chọn biến bằng phương pháp Bayes biến phân với dữ liệu lớn
Nguyễn Thành Trung Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học PGS.TS. Phan Viết Thư, GS.TSKH. Nguyễn Duy Tiến Một số dạng phương trình vi phân ngẫu nhiên trong bài toán thời điểm dừng tối ưu
Phạm Đình Tùng 2016 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học TS. Nguyễn Kỳ Nam Thiết kế mặt đáp 3 – mức mới với tính chất trực giao của hiệu ứng bình phương
Lê Anh Tuấn Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS.TS. Nguyễn Hữu Dư Tính ổn định của hệ phương trình động học ngẫu nhiên trên thang thời gian
Hoàng Thị Phương Thảo 2015 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học PGS. TS. Trần Hùng Thao Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính
Phạm Thế Anh 2015 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng Điểm bất động và điểm trùng nhau của toán tử hoàn toàn ngẫu nhiên và ứng dụng
Phạm Văn Khánh 2015 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS.TS. Nguyễn Khắc Minh, GS. TSKH. Nguyễn Duy Tiến Phân tích thống kê dự báo và mô phỏng một số chuỗi thời gian
Tạ Công Sơn 2015 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng Các định lý giới hạn cho Martingale
Trần Xuân Qúy 2015 Tiến sĩ Lí thuyết xác suất & thống kê toán học GS. TSKH. Đặng Hùng Thắng, TS Nguyễn Thịnh Về độ đo phổ ngẫu nhiên và toán tử ngẫu nhiên trừu tượng tuyến tính