Đào Thanh Tùng

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Học viện Quân Y
Tên đề tài: 
Lựa chọn biến bằng phương pháp Bayes biến phân với dữ liệu lớn
Tập thể hướng dẫn: 
TS. Trần Minh Ngọc, TS. Trần Mạnh Cường
Năm bắt đầu: 
2015
Bậc đào tạo: