Nguyễn Hữu Dư

Nguyễn Hữu Dư, Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-303
Thư điện tử VNU:
dunh
Lĩnh vực nghiên cứu:
Lý thuyết Xác suất và Thống kê, Hệ động lực tất định và ngẫu nhiên, Phương trình Vi phân
Quá trình đào tạo:
 • Đại học, 1979, Xác suất-Thống kê, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
 • Tiến sỹ, 1990, Điều khiển Ngẫu nhiên, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
Các môn giảng dạy:
 • Xác suất, Thống kê, Phương trình Vi phân, Lý thuyết Hệ động lực, Lý thuyết Độ đo, Quá trình ngẫu nhiên...

Công bố khoa học

 1. Du NHuu. On the existence of bounded solutions for {L}otka-{V}olterra equations. Acta Math. Vietnam. 2000;25:145–159.
 2. Du NHuu. Stability radii of linear differential algebraic equations. Vietnam J. Math. 1999;27:379–382.
 3. Du NHuu. On the comparison of the stability and control problem of differential systems. Stochastic Anal. Appl. 1998;16:533–551. doi:10.1080/07362999808809547.
 4. Du NHuu, Le Na P. Relation between the spectrum of operators and {L}yapunov exponents. Acta Math. Vietnam. 1998;23:95–106.
 5. Du NHuu, Van Nhung T. Relations between the sample and moment {L}yapunov exponents. Stochastics Stochastics Rep. 1991;37:201–211.
 6. Du NHuu, Nhung T\cfgrvanVăn. Lyapunov spectrum of ergodic stationary systems perturbed by white noise. Stochastics Stochastics Rep. 1989;27:23–31.
 7. Karoui NEl, Du NHuu, Jeanblanc-Picqué M. Existence of an optimal {M}arkovian filter for the control under partial observations. SIAM J. Control Optim. 1988;26:1025–1061. doi:10.1137/0326057.
 8. Karoui NEl, Du NHuu, Jeanblanc-Picqué M. Compactification methods in the control of degenerate diffusions: existence of an optimal control. Stochastics. 1987;20:169–219. doi:10.1080/17442508708833443.