Nguyễn Hữu Dư

Nguyễn Hữu Dư, Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-303
Thư điện tử VNU:
dunh
Lĩnh vực nghiên cứu:
Lý thuyết Xác suất và Thống kê, Hệ động lực tất định và ngẫu nhiên, Phương trình Vi phân
Quá trình đào tạo:
 • Đại học, 1979, Xác suất-Thống kê, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
 • Tiến sỹ, 1990, Điều khiển Ngẫu nhiên, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
Các môn giảng dạy:
 • Xác suất, Thống kê, Phương trình Vi phân, Lý thuyết Hệ động lực, Lý thuyết Độ đo, Quá trình ngẫu nhiên...

Công bố khoa học

 1. Du NHuu, Liem NChi. Linear transformations and {F}loquet theorem for linear implicit dynamic equations on time scales. Asian-Eur. J. Math. 2013;6:1350004, 21. doi:10.1142/S1793557113500046.
 2. Du NHuu, Dieu NThanh. Stochastic dynamic equations on time scales. Acta Math. Vietnam. 2013;38:317–338. doi:10.1007/s40306-013-0022-3.
 3. Du NHuu, Linh VHoang, Mehrmann V. Robust stability of differential-algebraic equations. Trong: Surveys in differential-algebraic equations. {I}. Surveys in differential-algebraic equations. {I}. Springer, Heidelberg; 2013:63–95. doi:10.1007/978-3-642-34928-7_2.
 4. Du NHuu, Linh VHoang, Mehrmann V, Thuan DDuc. Stability and robust stability of linear time-invariant delay differential-algebraic equations. SIAM J. Matrix Anal. Appl. 2013;34:1631–1654. doi:10.1137/130926110.
 5. Anh NThi Ngoc, Daniel ZJean, Du NHuu, Drogoul A, An VDuc. Advanced Agent Technology: AAMAS 2011 Workshops, AMPLE, AOSE, ARMS, DOCM3AS, ITMAS, Taipei, Taiwan, May 2-6, 2011. Revised Selected Papers. Trong: Dechesne F, Hattori H, Mors A, Such JMiguel, Weyns D, Dignum F, b.t.v Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2012:371–383. doi:10.1007/978-3-642-27216-5_28.
 6. Dang NHai, Du NHuu, Ton TViet. Asymptotic behavior of predator-prey systems perturbed by white noise. Acta Appl. Math. 2011;115:351–370. doi:10.1007/s10440-011-9628-4.
 7. Du NHuu, Liem NC, Chyan CJ, Lin SW. Lyapunov stability of quasilinear implicit dynamic equations on time scales. J. Inequal. Appl. 2011:Art. ID 979705, 27. doi:10.1155/2011/979705.
 8. Du NHuu, Thuan DDuc, Liem NChi. Stability radius of implicit dynamic equations with constant coefficients on time scales. Systems Control Lett. 2011;60:596–603. doi:10.1016/j.sysconle.2011.04.018.
 9. Du NHuu, Dieu NThanh. The first attempt on the stochastic calculus on time scale. Stoch. Anal. Appl. 2011;29:1057–1080. doi:10.1080/07362994.2011.610169.