Nguyễn Hữu Dư

Nguyễn Hữu Dư, Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-303
Thư điện tử VNU:
dunh
Lĩnh vực nghiên cứu:
Lý thuyết Xác suất và Thống kê, Hệ động lực tất định và ngẫu nhiên, Phương trình Vi phân
Quá trình đào tạo:
 • Đại học, 1979, Xác suất-Thống kê, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
 • Tiến sỹ, 1990, Điều khiển Ngẫu nhiên, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
Các môn giảng dạy:
 • Xác suất, Thống kê, Phương trình Vi phân, Lý thuyết Hệ động lực, Lý thuyết Độ đo, Quá trình ngẫu nhiên...

Công bố khoa học

 1. Du NHuu, Linh VHoang. Implicit-system approach to the robust stability for a class of singularly perturbed linear systems. Systems Control Lett. 2005;54:33–41. doi:10.1016/j.sysconle.2004.06.003.
 2. Du NHuu, Linh VHoang. Implicit-system approach to the robust stability for a class of singularly perturbed linear systems. Systems & Control Letters. 2005;54:33 - 41. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.sysconle.2004.06.003.
 3. Du NHuu, Van Quoc P. Optimal control problem for {L}iapunov exponents of two-dimensional systems. Random Oper. Stochastic Equations. 2004;12:11–34. doi:10.1163/156939704323067807.
 4. Du NHuu, Kon R, Sato K, Takeuchi Y. Dynamical behavior of {L}otka-{V}olterra competition systems: non-autonomous bistable case and the effect of telegraph noise. J. Comput. Appl. Math. 2004;170:399–422. doi:10.1016/j.cam.2004.02.001.
 5. Anh PKy, Du NHuu, Loi LCong. Connections between implicit difference equations and differential-algebraic equations. Acta Math. Vietnam. 2004;29:23–39.
 6. Du NHuu, Lien DThi, Linh VHoang. On complex stability radii for implicit discrete time systems. Vietnam J. Math. 2003;31:475–488.
 7. Du NHuu. A {F}urstengerg-{K}ifer decomposition for implicit difference equations and its applications. Random Oper. Stochastic Equations. 2003;11:151–166. doi:10.1163/156939703322386904.
 8. Loi LC, Du NHuu, Anh PK. On linear implicit non-autonomous systems of difference equations. J. Difference Equ. Appl. 2002;8:1085–1105. doi:10.1080/1023619021000053962.
 9. Du NHuu. Optimal control problem for the {L}yapunov exponents of random matrix products. J. Optim. Theory Appl. 2000;105:347–369. doi:10.1023/A:1004661918667.