Danh sách đề tài khoa học - công nghệ

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Thành viên Tình trạng đề tài
101.01-2011.06 Tháng 6, 2012 Bất biến modular và Lý thuyết đồng luân Nguyễn Hữu Việt Hưng Đã nghiệm thu
101.02-2011.45 Tháng 6, 2012 Giải tích thô và Tính toán khoa học Hoàng Nam Dũng Đã nghiệm thu
QG.12.21 Tháng 4, 2012 Nghiên cứu ứng dụng các thuật giải ngẫu nhiên để giải một số bài toán tối ưu trong mạng thế hệ mới Lê Trọng Vĩnh Đã nghiệm thu
QG.12.22 Tháng 4, 2012 Nghiên cứu xây dựng một mô hình tính toán ngữ nghĩa tiếng Việt Nguyễn Thị Minh Huyền Đã nghiệm thu
TN-12-01 Tháng 3, 2012 Một số vấn đề ổn định của panel trụ không hoàn hảo có cơ tính biến thiên Nguyễn Thị Nga Đã nghiệm thu
TN-12-02 Tháng 3, 2012 Một số thuật toán học tự động không có hướng dẫn và ứng dụng trong xử lí ngôn ngữ tự nhiên Lê Hồng Phương
Nguyễn Thị Minh Huyền
Đã nghiệm thu
TN-12-01 Tháng 3, 2012 Một số vấn đề ổn định của panel trụ không hoàn hảo có cơ tính biến thiên Đã nghiệm thu
BĐKH-01 Tháng 1, 2012 Nghiên cứu xây dựng kịch bản về các hiện tượng thời tiết cực đoan trung hạn (2015-2030) cho khu vực Việt Nam - Biển Đông sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu trong chương trình Kakushin Nguyễn Hữu Dư Đã nghiệm thu
TN-11-27 Tháng 4, 2011 Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu vềđào tạo Đại học theo phương thức đào tạo mới (tín chỉ) phục vụ xây dựng cổng thông tin điện tử của Khoa Địa chất trong hệthống Website Trường Đại học Khoa học Hoàng Thị Phương Thảo Đã nghiệm thu