Đặng Hùng Thắng

Đặng Hùng Thắng, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-304
Lĩnh vực nghiên cứu:
Toán học trong môi trường ngẫu nhiên, Giải tích ngẫu nhiên, Tính toán ngẫu nhiên, Hàm, quá trình, toán tử và ánh xạ ngẫu nhiên
Quá trình đào tạo:
 • Đại học, 1976, Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • Tiến sỹ, 1988, Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • Tiến sỹ Khoa học, 1992, Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
Các môn giảng dạy:
 • Giải tích 1 cho Cử nhân Tài năng
 • Lý thuyết xác suất cho Toán-Tin. Toán, Cử nhân Tài năng, Sư phạmToán
 • Độ đo và Bổ túc xác suất cho Cử nhân Tài năng
 • Xác suất-Thống kê cho các khoa khác trong trường ĐHKHTN
 • Thống kê Xã hội học cho Các khoa của ĐHKHXH và Nhân văn
 • Lý thuyết độ đo cho Cao học chuyên ngành Xác suất-Thống kê
 • Phương trình Điophant cho Cao học chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp
 • Phương trình đồng dư cho Cao học chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp
Khen thưởng:
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo, 1996
 • Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội, 2001-2002
 • Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội, 2002-2003
 • Danh hiệu thi đua: Cán bộ Giảng dạy giỏi cấp ĐHQG, 2001-2002
 • Huy chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ, 2003
 • Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, 2004
 • Kỷ niệm chương "Vì Thế hệ Trẻ" do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, 2004

Công bố khoa học

 1. Son TCong, Thang DHung. The Brunk-Prokhorov strong law of large numbers for fields of martingale differences taking values in a Banach space. Statist. Probab. Lett. 2013;83(8):1901–1910. doi:10.1016/j.spl.2013.04.023.
 2. Thang DHung, Anh PThe. Random fixed points of completely random operators. Random Oper. Stoch. Equ. 2013;21:1–20. doi:10.1515/rose-2013-0001.
 3. Thang DHung, Anh TNgoc. On random equations and applications to random fixed point theorems. Random Oper. Stoch. Equ. 2010;18:199–212. doi:10.1515/ROSE.2010.011.
 4. Thang DHung, Anh TNgoc. Some results on random equations. Vietnam J. Math. 2010;38:35–44.
 5. Thang DHung, Cương TManh. Some procedures for extending random operators. Random Oper. Stoch. Equ. 2009;17:359–380. doi:10.1515/ROSE.2009.021.
 6. Thang DHung, Cuong TManh. A method of extending random operators. Acta Math. Vietnam. 2009;34:201–212.
 7. Thang DHung. Transforming random operators into random bounded operators. Random Oper. Stoch. Equ. 2008;16:293–302. doi:10.1515/ROSE.2008.016.
 8. Thang DHung, Thinh N. Random bounded operators and their extension. Kyushu Journal of Mathematics. 2004;58:257-279.