Đặng Hùng Thắng

Đặng Hùng Thắng, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-304
Lĩnh vực nghiên cứu:
Toán học trong môi trường ngẫu nhiên, Giải tích ngẫu nhiên, Tính toán ngẫu nhiên, Hàm, quá trình, toán tử và ánh xạ ngẫu nhiên
Quá trình đào tạo:
 • Đại học, 1976, Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • Tiến sỹ, 1988, Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • Tiến sỹ Khoa học, 1992, Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
Các môn giảng dạy:
 • Giải tích 1 cho Cử nhân Tài năng
 • Lý thuyết xác suất cho Toán-Tin. Toán, Cử nhân Tài năng, Sư phạmToán
 • Độ đo và Bổ túc xác suất cho Cử nhân Tài năng
 • Xác suất-Thống kê cho các khoa khác trong trường ĐHKHTN
 • Thống kê Xã hội học cho Các khoa của ĐHKHXH và Nhân văn
 • Lý thuyết độ đo cho Cao học chuyên ngành Xác suất-Thống kê
 • Phương trình Điophant cho Cao học chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp
 • Phương trình đồng dư cho Cao học chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp
Khen thưởng:
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo, 1996
 • Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội, 2001-2002
 • Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội, 2002-2003
 • Danh hiệu thi đua: Cán bộ Giảng dạy giỏi cấp ĐHQG, 2001-2002
 • Huy chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ, 2003
 • Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, 2004
 • Kỷ niệm chương "Vì Thế hệ Trẻ" do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, 2004

Công bố khoa học

 1. Thang DHung, Son TCong. On the convergence of the product of independent random operators. Stochastics. 2016. doi:10.1080/17442508.2016.1172579.
 2. Thang DHung, Thinh N, Quy TXuan. Abstract Random Linear Operators on Probabilistic Unitary Spaces. Journal of the Korean Mathematical Society. 2016;53:347–362. doi:10.4134/JKMS.2016.53.2.347.
 3. Son TCong, Thang DHung, Thu PV. Weak laws of large numbers for fields of random variables in Banach spaces. Journal of Probability and Statistical Science. 2015;13(2):153-165. Available at: http://www.i-tel.com.tw/jpss/.
 4. Thang DHung, Thinh N, Quy TXuan. Generalized Random Spectral Measures. Journal of Theoretical Probability. 2014;27:576–600. doi:10.1007/s10959-012-0461-0.
 5. Thang DHung, Anh PThe. Some results on random coincidence points of completely random operators. Acta Mathematica Vietnamica. 2014;39:163–184. doi:10.1007/s40306-014-0051-6.
 6. Thang DHung, Anh PThe. Some Results on Random Fixed Points of Completely Random Operators. Vietnam Journal of Mathematics. 2014;42:133–140. doi:10.1007/s10013-013-0037-z.
 7. Thang DHung, Thinh N. Generalized random linear operators on a {H}ilbert space. Stochastics. 2013;85:1040–1059. doi:10.1080/17442508.2012.736995.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
101.02-2013.06 Tháng 3, 2014 Một số vấn đề nghiên cứu trong giải tích ngẫu nhiên Chưa nghiệm thu
101.01.48.09 Tháng 3, 2009 Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên Đã nghiệm thu