On random equations and applications to random fixed point theorems

Tiêu đềOn random equations and applications to random fixed point theorems
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2010
Tác giảThang, DHung, Anh, TNgoc
Tạp chíRandom Oper. Stoch. Equ.
Thể tích18
Trang199–212
ISSN0926-6364
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.1515/ROSE.2010.011
DOI10.1515/ROSE.2010.011