Danh sách nghiên cứu sinh bộ môn Tin học

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Phạm Huy Thông Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS.TS. Nguyễn Đình Hóa,TS. Nguyễn Thị Hồng Minh Phát triển một số thuật toán phân cụm mờ trên tập mờ Viễn Cảnh và ứng dụng trong dự báo
Hoàng Phương Bắc Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS. Lê Trọng Vĩnh, PGS.TS. Ngô Hồng Sơn Nghiên cứu về an toàn trong các mạng không dây
Lê Quang Hàm Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS.TS. Lê Anh Vinh Xây dựng và phân loại một số lớp đồ thị tựa ngẫu nhiên trong không gian véc tơ trên trường và vành hữu hạn
Nguyễn Minh Sáng Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS.TS. Lê Anh Vinh Cấu trúc hình học trong không gian hữu hạn
Phạm Thị Loan Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS .TS. Bùi Thế Hồng, PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn Nghiên cứu một số thuật toán xử lý tri thức trong cơ sở dữ liệu suy diễn
Phạm Văn Hạnh Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh, TS. Vũ Tất Thắng Phát hiện xâm nhập mạng sử dụng học máy
Đặng Thanh Hải Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh Một số vấn đề hố mạng trong mạng cảm biến không dây
Nguyễn Duy Phương Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS.TS. Lê Anh Vinh Xây dựng một số lớp đồ thị có tính chất đặc biệt trong không gian vectơ hữu hạn và các ứng dụng của chúng
Trịnh Xuân Hùng Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học PGS.TS. Đỗ Năng Toàn, TS. Nguyễn Thị Hồng Minh Nghiên cứu một số kỹ thuật mô phỏng bề mặt đối tượng trong thực tại ảo
Đỗ Minh Nam Tiến sĩ Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học TS. Nguyễn Trường Thắng, PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh Phân tích chương trình tĩnh