Cơ hội học bổng

Tiêu đề Ngành Cơ sở đào tạo Hạn cuối
Research Master Linguistic Engineering Computer Science VU University Amsterdam 01-04-2016
PhD Scholarship in Corpus Linguistics Computer Science University of Nottingham Ningbo China 31-03-2016
Học bổng thường niên
Quy định về quản lý và sử dụng học bổng