Cơ hội học bổng

Tiêu đề Ngành Cơ sở đào tạo Hạn cuối
Research fellow (PhD candidate) in pure mathematics Mathematics Đại học Bergen (Nauy). Note: Ưu tiên hình học đại số và các lĩnh vực liên quan. 02-06-2016
Học bổng PhD Toán học tính toán tại Áo Mathematics Vienna Graduate School On Computational Optimization 31-05-2016
Học bổng Tiến sỹ ĐH Roma (Italia) Università di Roma "Tor Vergata" Mathematics 30-05-2016
BGSMath Doctoral open call 2016-2019 Mathematics Barcelona Graduate School of Mathematics 13-05-2016
PhD/Teaching Assistant post Computer Science Edge Hill University, UK 03-05-2016
PhD scholarship on Data Science and Machine Learning Computer Science University College London, UK 01-05-2016
Post-doctoral Positions at PoliBA - Italy Computer Science Polytechnic University of Bari (Politecnico di Bari), Italy 01-05-2016
Post-doctoral fellow / Researcher with Big Data Analytics Computer Science NTNU, Norway 30-04-2016
Natural Language Processing & Machine Learning Post-doc Computer Science Macquarie University, Sydney, Australia 30-04-2016
PhD Positions in Natural Language Processing and Linked Data Computer Science National University of Ireland, Galway 25-04-2016