Tin tức chung

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Thông tin chung

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo Thạc sĩ Khoa học dữ liệu của Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Quỹ Đổi mới sáng tạo VinIF, Khoa Toán - Cơ - Tin học tổ chức Ngày Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lần I năm 2022 vào ngày 23/04 tới đây.

ĐHQGHN xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển đại học nghiên cứu, hướng tới tự chủ và xếp hạng đại học từ các kết quả khoa học mới, sản phẩm khoa học mới, chương trình đào tạo mới có chất lượng, gắn với nhu cầu thực tiễn.

Ngày 06/04/2022, tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố kết quả bảng xếp hạng 51 lĩnh vực thuộc 5 nhóm lĩnh vực của 1543 cơ sở giáo dục đại học thế giới, với khoảng 14000 chương trình đào tạo.

 

1. Thời gian thi: Ngày 11 và 12/9/2021
2. Hồ sơ
- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 13/8/2021 đến ngày   27/8/2021.

 

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Khoa Toán – Cơ – Tin học

                                                                        THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

                                                                                  Đợt 1 năm 2021

1. Bổ sung đối tượng tuyển sinh

1.1. Điều kiện văn bằng: