Đỗ Thanh Hà

Đỗ Thanh Hà, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T5-505
Thư điện tử VNU:
hadt_tct@vnu.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:
Nhận dạng mẫu và xử lý ảnh tài liệu , Xử lý ảnh y tế , Học máy , Ứng dụng của biểu diễn thưa trong xử lý ảnh
Quá trình đào tạo:
 • Tiến sĩ, 2010, Tin học, Université de Lorraine, France
 • Thạc sĩ, 2007, Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 • Cử nhân, 2005, Toán Tin Ứng dụng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
Các môn giảng dạy:
 • Xử lí ảnh
 • Tin học cơ sở (Java Programming)
 • Thực hành tính toán
 • Học máy
 • Đồ họa máy tính
 • Nhìn máy
Hoạt động khoa học:
 • Thành viên ban chương trình của một số hội nghị quốc tế
 • Tham gia phản biện cho các tạp chí và hội nghị trong và ngoài nước
Khen thưởng:
 • 2013 Sigweb DocEng Best Paper Award, Granted by ACM Symposium on Document Engineering
 • 2004 Exemplary female students in information technology
 • 2003 representative for talented and excellent young students of Vietnam National University

Công bố khoa học

 1. Thanh HChi, Do T-H. Convertibility graph and some steps into concurrency on place/transition net. Trong: Fundamental and applied information technology . Fundamental and applied information technology . Nha Trang, Vietnam; 2007.