Trang cá nhân của Đỗ Thanh Hà

Reseach subject for Students

2018-2019Chủ đề 1: Image de-noising
Mục tiêu của đề tài là xây dựng ứng dụng trên điện thoại cho phép khử nhiễu ảnh được chụp dưới bất kì điều kiện nào. Sinh viên sẽ được tìm hiểu về các phương pháp khử nhiễu từ cơ bản đến nâng cao; đồng thời bước đầu làm quen với việc xây dựng ứng dụng trên nền Android