Ngô Quốc Anh

Ngô Quốc Anh, Tiến sĩ
Văn phòng:
T3-305
Thư điện tử VNU:
nqanh@vnu.edu.vn
Trang web:
https://anhngq.wordpress.com
Lĩnh vực nghiên cứu:
Giải tích hình học và phương trình đạo hàm riêng
Quá trình đào tạo:
  • 2005-2007: Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • 2008-2013: Tiến sĩ, Đại học Quốc gia Xin-ga-po.

Công bố khoa học

  1. Ngô QAnh, Xu X. Existence results for the Einstein-scalar field Lichnerowicz equations on compact Riemannian manifolds. Advances in Mathematics. 2012;230:2378–2415. doi:10.1016/j.aim.2012.04.007.