Hồ sơ đăng ký giải bóng đá mở rộng 2017

GIẢI BÓNG ĐÁ KHOA TOÁN MỞ RỘNG 2017

TRANH CÚP TCT2017

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐỘI BÓNG

*************

Tên đội bóng :

STT

Họ và tên

Thông tin liên lạc

1

 

Email :

Tel :

2

 

Email :

Tel :

3

 

Email :

Tel :

4

 

Email :

Tel :

5

 

Email :

Tel :

6

 

Email :

Tel :

7

 

Email :

Tel :

8

 

Email :

Tel :

9

 

Email :

Tel :

10

 

Email :

Tel :

11

 

Email :

Tel :

12

 

Email :

Tel :

 

Trang phục thi đấu :

  • Trang phục :
  • Màu sắc:

Thông tin liên lạc của đội bóng :

  • Đội trưởng :

Tel :               Email :

  • Đội phó :

Tel :                                                           Email :

                                                                                                                                                                                                        HàNội, ngày   tháng   năm 2016

                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                                                            Đội trưởng

Loại tin tức: