Trao đổi hợp tác giữa Trường Đại học Pole Leonard de Vinci và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ngày 14 tháng 4 đã diễn ra buổi gặp mặt trao đổi hợp tác - phát triển giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN (HUS) và Trường Đại học Pole Leonard de Vinci (PLV), Cộng hòa Pháp. Nội dung buổi trao đổi xoay quanh vấn đề hợp tác trong lĩnh vực đào tạo thông qua các chương trình trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên nhằm tăng cường học hỏi, giao lưu về kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu đối với ngành khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo. Cả hai bên đều nhất trí kế hoạch trao đổi cán bộ, nghiên cứu viên, sinh viên theo phương thức định kỳ hàng năm, từ đó xây dựng cơ sở đánh giá về những tri thức bổ trợ và một số kỹ năng cần thiết đối với người học, góp phần củng cố nội dung kiến thức trong khung chương trình hiện hành để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao trong giai đoạn hiện nay. 

Chương trình trao đổi sinh viên bao gồm một số nội dung như sau: 

          - Sinh viên hai trường có thể tham gia các học phần theo khung chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học.

          - Sinh viên đại học Pole Leonard de Vinci có thể tham gia thực tập tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên vào dịp hè.

          - Đại học Pole Leonard de Vinci có thể gửi sinh viên sang học tập tại Đại học KHoa học tự nhiên, số lượng sinh viên phụ thuộc vào từng năm.

          - Bắt đầu với hoạt động trao đổi sinh viên, tiến tới xây dựng khung chương trình song bằng ngành Khoa học Máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu. 

Chương trình trao đổi Giảng viên và Nghiên cứu sinh của PLV cũng sẵn sàng mời Giảng viên HUS sang làm việc và tham gia giảng dạy. Bên cạnh đó, Giảng viên được tham dự hội thảo Khoa học và tạo dự án phát triển nhằm xây dựng khung chương trình đào tạo phù hợp, nâng cao hiệu quả giảng dạy và tính ứng dụng của các công trình nghiên cứu khoa học... 

Cuộc họp đã đạt được sự thống nhất của cả hai bên. Trong tương lai, cả PLV và HUS tiếp tục cùng nhau xây dựng khung chương trình song bằng ngành Máy tính và Khoa học thông tin và Khoa học dữ liệu, thực hiện các hoạt động trao đổi dành cho sinh viên, giảng viên và NCS và đẩy mạnh hợp tác và phát triển hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. 

 

Loại tin tức: