Thông báo về việc tuyển sinh sau đại học năm 2017

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã có thông báo về việc đăng kí tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017.

Năm 2017, Khoa Toán – Cơ – Tin học tuyển sinh sau đại học các chuyên ngành sau.

 • Ngành Toán học
  • Cơ sở toán cho Tin học (TS, ThS);
  • Đại số và lý thuyết số (TS, ThS);
  • Hình học – Tôpô (TS, ThS);
  • Lý thuyết xác suất và thống kê toán học (TS, ThS);
  • Toán giải tích (TS, ThS);
  • Toán ứng dụng (TS, ThS);
  • Phương trình vi phân và tích phân (TS).
 • Ngành Cơ học
  • Cơ học vật rắn (TS, ThS);
  • Cơ học chất lỏng (TS, ThS).

1. Đối với các chương trình đào tạo thạc sĩ:

Đề cương các môn thi tuyển sinh

Chuyên  ngành Cơ sở toán cho Tin học: Cơ sở toán cho Tin họcGiải tích hoặc Tin học cơ sở.

Các chuyên ngành thuộc ngành Toán học (Trừ chuyên ngành Cơ sở toán cho Tin học): Đại sốGiải tích.

Các chuyên ngành thuộc ngành Cơ học: Cơ học đại cươngToán cho cơ học.

Tổ chức giảng dạy

 • Các chuyên ngành Đại số và lý thuyết số, Hình học – Tôpô, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Toán ứng dụng, Toán giải tích, Cơ học vật rắn, Cơ học chất lỏng thời gian lên lớp chủ yếu trong giờ hành chính.
 • Chuyên ngành Cơ sở toán cho Tin học: thời gian lên lớp ngoài giờ hành chính.

Cơ hội học bổng:  Học viên có cơ hội nhận được những học bổng như: Toshiba, Polychung, …

Cơ hội thực tập: Đối với chương trình Cơ sở toán cho Tin học, học viên sẽ được  thực tập trong các dự án với doanh nghiệp, tạo nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho học viên.

2. Đối với các chương trình đào tạo tiến sĩ:

 • Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
  • Đơn xin dự tuyển;
  • Sơ yếu lịch lịch và lí lịch khoa học.;
  • Bản sao văn bằng, chứng chỉ;
  • Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học thâm niên công tác (nếu có);
  • Đề cương nghiên cứu;
  • Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;
  • Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);
  • Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của Trường.
 • Các đề tài TS được FPT trao học bổng

Mọi thông tin bổ sung xin liên hệ trợ lí đào tạo sau đại học, cô Phùng Thị Thúy, số điện thoại văn phòng: +84-2438581135, email thuyvn02  (a còng)  gmail.com.

Loại tin tức: