Thông báo Kết quả Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học 2017

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC NĂM 2017

 

STT

Họ tên báo cáo viên

Lớp

Giải thưởng

1

Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Ngọc Uyên

K58A2

Nhất

2

Trịnh Thị Thúy Hồng

K58A1T

Nhất

3

Hồ Văn Anh

K58A2

Nhất

4

Trịnh Tùng

K58A1T

Nhất

5

Nguyễn Duy Anh

K58A2

Nhì

6

Đỗ Trọng Đạt, Nguyễn Mạnh Linh

K60TN

Nhì

7

Nguyễn Thị Loan

K58A1T

Nhì

8

Nguyễn Thị Thu, Lê Minh Dưỡng, Đỗ Quang Đạt

K59A2

Nhì

9

Nguyễn Ngọc Ánh, Vũ Đại Phong, Lâm Văn Thịnh

K58A2

Ba

10

Nguyễn Xuân Bách

K58A1T

Ba

11

Nguyễn Thị Hoan

K58A2

Ba

12

Trần Minh Tâm

K58TN

Ba

13

Đặng Ngọc Uyên, Nguyễn Tuấn Anh

K58A2

Ba

14

Nguyễn Thị Vân Anh

K59A2

Khuyến Khích

15

Trần Thị Hậu, Dương Tuấn Anh, Nguyễn Đức Hạnh, Phạm Thị Tâm, Đặng Thị Thu, Hoàng Trung Kiên

K58A2

Khuyến Khích

16

Phạm Minh Hoàng

K58TN

Khuyến Khích

17

Phạm Quang Huy, Trần Đại Tân

K59TN

Khuyến Khích

18

Nguyễn Thị Loan

K58A2

Khuyến Khích

19

Đào Thu Ngọc Mai

K58A2

Khuyến Khích

20

Lê Quốc Tuấn

K58TN

Khuyến Khích

21

Nguyễn Thụy Trung

K58TN

Khuyến Khích

22

Lê Văn Việt, Nguyễn Xuân Thiện

K58A2

Khuyến Khích

 

                                 P. TRƯỞNG KHOA

                                 (đã ký)

 

                                   TS. Lê Huy CHuẩn

File Upload: 
Loại tin tức: