DANH SÁCH CÁC HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH CỦA KHOA NHẬN HỌC BỔNG TỪ QUỸ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VINGROUP NĂM 2020

 

Ngày 23/11/2020, Qũy đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) đã tổ chức lễ công bố học bổng cho các ứng viên là thạc sĩ và tiến sĩ trong nước có thành tích học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc.

Khoa Toán-Cơ-Tin học vinh dự có 18 ứng viên là các nghiên cứu sinh và học viên cao học được nhận học bổng từ Qũy VINIF. Xin được chúc mừng tới tất cả các ứng viên.

Danh sách các nghiên cứu sinh được nhận học bổng:

- Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Bùi Khánh Hằng; Kiều Trung Thủy.

- Chuyên ngành Toán giải tích: Hà Tuấn Dũng.

- Chuyên ngành Cơ sở toán cho Tin: Hà Mỹ Linh.

Danh sách các học viên cao học được nhận học bổng:

- Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Tạ Văn Chiến; Nguyễn Bảo Ngọc

- Chuyên ngành Toán giải tích:  Phạm Ngọc Thành Công; Trần Quang Huy

 

Đặc biệt, Qũy VINIF đã trao 10 suất học bổng dành cho các ứng viên thuộc chuyên ngành Khoa học dữ liệu của Khoa Toán-Cơ-Tin học. Danh sách các ứng viên gồm:  Nguyễn Văn Thế; Đặng Quỳnh Anh; Vũ Hoàng Dũng; Phan Đình Phúc; Đinh Thị Linh; Cao Ngọc Khương; Ngô Văn Khôi; Phùng Lệ Diễm; Nguyễn Thanh Tùng; Phan Thị Yến.

 

Loại tin tức: