Hoạt động hợp tác giữa Đại học Nara Women’s và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Ngày 29 tháng 8 đã diễn ra buổi gặp mặt trao đổi hợp tác - phát triển giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN (HUS) và Trường Đại học Nara's Women (Nara), Hàn Quốc. Nội dung buổi trao đổi xoay quanh vấn đề hợp tác trong lĩnh vực đào tạo thông qua hoạt động tổ chức các buổi workshop, lập kế hoạch chuỗi bài giảng đại chúng với diễn giả là Giáo sư Takasu Fugo, hướng dẫn  đồng thời xây dựng chương trình trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên nhằm tăng cường học hỏi, giao lưu về kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu đối với ngành khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo. Cả hai bên đều nhất trí kế hoạch trao đổi cán bộ, nghiên cứu viên, sinh viên theo khung thời gian tương đường 01 học kỳ (06 tháng). Chương trình trao đổi sinh viên sẽ giúp cho cả HUS và Nara cùng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao trong giai đoạn hiện nay. 

Hoạt động hợp tác bao gồm những nội dung chính như sau: 

1. Hoạt động đào tạo     

          - Nara có kế hoạch xây dựng chuỗi bài giảng dành cho sinh viên, diễn giả là Giáo sư Takasu Fugo và dự kiến diễn ra tại HUS trong thời gian từ 1-2 tuần.

          - Cả HUS và Nara dự kiến phối hợp cử sinh viên tham dự workshop trong 03 tháng cuối năm 2022. 

2. Hoạt động trao đổi sinh viên, HVCH, NCS

          - Sinh viên sẽ tham gia các hoạt động theo sự điều động của Nhà trường.

          - Bắt đầu từ năm học 2022 - 2023, HUS thực hiện phối hợp cùng Nara lựa chọn 02 sinh viên có thành tích xuất sắc để tham dự chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Nara, thời gian trao đổi dự kiến tương đương 1 học kỳ (6 tháng).

          - Hai đơn vị cùng phối hợp tổ chức các buổi workshop chuyên ngành CNTT, các buổi hướng dẫn sinh viên và HVCH, NCS tổ chức seminar trực tuyến. 

Cuộc họp đã đạt được sự thống nhất của cả hai bên. Trong tương lai, cả Nara và HUS tiếp tục cùng nhau xây dựng chuỗi bài giảng về trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, tổ chức các hoạt động trao đổi dành cho sinh viên, giảng viên và NCS, đẩy mạnh hợp tác phát triển trong lĩnh vực giáo dục và khoa học công nghệ.

Loại tin tức: