Chương trình hội nghị khoa học sinh viên Khoa Toán-Cơ-Tin học năm 2016

Thứ 5, ngày 21 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Phòng 405 nhà T3, ĐH KHTN

Thời gian: bắt đầu từ 13h30

Loại tin tức: