18 NGÀNH HỌC ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG + HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ TỪ NĂM 2022

 
Năm học 2022 -2023, ĐHQGHN sẽ bắt đầu triển khai thí điểm các suất học bổng cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn với gói học bổng gồm: miễn học phí, miễn phí chỗ ở nội trú, ưu tiên tham gia nghiên cứu khoa học và chương trình ươm tạo nhà khoa học, ưu tiên khi xét các học bổng khác và hỗ trợ sinh hoạt phí 20 triệu đồng/năm học.
Các ngành triển khai chương trình học bổng (18 ngành) cho 2 Trường: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn:
+Trường Đại học Khoa học Tự nhiên gồm 9 ngành:(1) Tài năng Toán học, (2) Tài năng Vật lý, (3) Tài năng Hóa học, (4) Tài năng Sinh học, (5) Địa lý tự nhiên, (6) Địa chất học, (7) Tài nguyên và môi trường nước, (8) Hải dương học, (9) Công nghệ kỹ thuật hạt nhân.
+Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn gồm 9 ngành: (1) Hán Nôm, (2) Lịch sử, (3) Triết học (4) Tôn giáo học, (5) Chính trị học, (6) Nhân học, (7) Việt Nam học, (8) Ngôn ngữ học, (9) Văn học.
>>> LINK ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BỔNG: http://hocbong.vnu.edu.vn/
Loại tin tức: