SEMINAR

Bài giảng Khoa

Thời gian: T4, 07/12/2016 - 14:30
Địa điểm: TBA
Người báo cáo: GS Đinh Tiến Cường (NUS)
Tên báo cáo: Large deviation theorem for zeros of polynomials and Hermitian random matrices

Random matrix theory is a very active research domain with applications in mathematics, physics, biology, finance and information theory. Several mathematicians from Singapore and Vietnam are working in this field. In this talk, we will discuss a version of the semi-circular law on the distribution of the eigenvalues of a Hermitian random matrix. A new approach will be presented. It is based on a version of the large deviation theorem for the zeros of a random polynomial.  


ĐÀO TẠO

Đào tạo đại học

Năm học 2015-2016, Khoa đào tạo 938 sinh viên đại học, từ K57 tới K60.

Số sinh viên theo các ngành như sau:

 • Toán học: 210
 • Toán cơ: 117
 • Toán tin ứng dụng: 0
 • Máy tính và khoa học thông tin: 404
 • Cử nhân khoa học tài năng toán học: 51
 • Chương trình toán tiên tiến: 0
 • Chương trình toán sư phạm: 156

Số sinh viên theo khóa như sau:

 • K57: 179
 • K58: 252
 • K59: 292
 • K60: 215

Đào tạo sau đại học

Năm học 2015-2016, Khoa đào tạo 163 học viên cao học và 76 nghiên cứu sinh. Các chuyên ngành sau đại học gồm:

 • Cơ học vật rắn
 • Cơ học chất lỏng
 • Cơ sở toán học cho tin học
 • Đại số và lí thuyết số
 • Hình học - Tôpô
 • Phương pháp toán sơ cấp
 • Toán giải tích
 • Toán ứng dụng
 • Lý thuyết xác suất và  thống kê toán học