Summer Seminar Bộ môn Giải tích lần II

Bộ môn Giải tích tổ chức Summer Seminar lần II với tên gọi "S2: Giải tích phức và những người bạn".

  • Thời gian: 8h00, thứ 5, ngày 06 tháng 08 năm 2015
  • Địa điểm: P421 nhà T1, ĐH KHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Báo cáo mời:

  1. PGS. TSKH. Nguyễn Việt Anh, (Université Paris-Sud, France)
  2. GS. TSKH. Nguyễn Quang Diệu, (Đại học sư phạm Hà Nội I)
  3. PGS. TSKH. Phạm Hoàng Hiệp (Viện Toán học Hà Nội)
  4. TS. Dương Ngọc Sơn (University of California at Irvine, USA)

Tiêu đề và tóm tắt của các báo cáo ở trong tệp đính kèm. Xin mời các đồng nghiệp quan tâm tham dự.

File Upload: