Vũ Thị Ngọc Ánh

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Tên đề tài: 
Phương pháp điều kiện biên hiệu dụng và sóng Rayleigh trong các bán không gian đàn hồi được phủ một lớp vật liệu
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS Phạm Chí Vĩnh
Năm bắt đầu: 
2015
Bậc đào tạo: