Trần Hồng Thái

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Sự ổn định toàn cục của một vài lớp phương trình, hệ phương trình sai phân phi tuyến và ứng dụng
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS. Vũ Văn Khương, TS. Lê Đình Định
Năm bắt đầu: 
2010
Bậc đào tạo: